Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Buurtanalyse: wat was jouw mening? 

In onze gemeente zijn twee lokale dienstencentra actief: LDC Het Sluisken (Brecht) en LDC De Lindeboom (Sint-Job-in-‘t-Goor). Ze richten zich momenteel vooral naar ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. Eind 2023 kreeg jij als inwoner van Brecht de kans om in het participatieproject ‘Buurtanalyse’ jouw mening te geven over de dienstverlening van de dienstencentra en de focus ervan. Meer dan 1.000 inwoners vulden de bevraging in. 

Dankjewel voor jouw input

Heel wat inwoners gaven in de bevraging dus een antwoord op onder andere volgende vragen: wat vind jij aangenaam in jouw buurt en wat mis je daar? Doe jij beroep op het zorgaanbod in je buurt? Welke zaken zou jij als eerste aanpakken als je burgemeester zou zijn? Voel jij je vaak alleen? Alle antwoorden gaven ons heel wat informatie over het welzijn van de bevolking, over problemen die de dienstencentra mee kunnen opvangen en hoe zij het welzijn verder kunnen verhogen. Dankjewel voor jouw input!

Enkele interessante conclusies

Intussen zijn alle antwoorden op de vragenlijst verwerkt. Alle resultaten kunnen we hier niet oplijsten, maar we geven graag een paar interessante cijfers mee. Zo blijkt uit de buurtanalyse dat er een hoge tevredenheid is over wonen in de eigen buurt, Brecht scoort daarvoor met 7,6/10 exact even goed als het Vlaamse gemiddelde. Het informatieblad BrechtsNieuws blijkt het belangrijkste communicatiemiddel om geïnformeerd te worden over gemeentelijk nieuws, het wordt door 87% van de respondenten gelezen. Opvallend is dat 65-plussers aangeven beter op de hoogte te zijn van het gemeentelijk nieuws dan de jongere leeftijdscategorieën. 

Inwoners van Sint-Job-in-‘t-Goor geven aan dat ze graag meer contact willen met de buren. De respondenten uit de deelgemeenten Brecht en Sint-Lenaarts wensen dan weer een groter aanbod van winkels, voorzieningen en vrijetijdsaanbod. Tegelijkertijd waarderen ze het samenleven er heel erg. Er zijn voldoende residentiële opvangmogelijkheden in de volledige gemeente Brecht en de thuiszorgdiensten zijn goed gekend. Toch leeft er in Sint-Lenaarts de behoefte aan een gezondheidscentrum in de eigen buurt. De 50-plussers van Brecht en Sint-Lenaarts kennen het dienstencentrum Het Sluisken best goed en weten waar ze daarvoor terecht kunnen. Het Sluisken haalt de mensen uit Sint-Lenaarts goed mee aan, ze vinden vlot hun weg daar naartoe. Uit de bevraging blijkt bovendien dat de meest kwetsbare inwoners de grootste nood hebben aan duidelijke communicatie en ondersteuning in het streven naar welzijn. 

Het volledige overzicht van de resultaten kan je hier raadplegen. Gemeente Brecht gaat nu via de dienstencentra graag aan de slag met al die resultaten! 

 

Deel op facebook
Deel op twitter