• Mobiliteitsplan Brecht

Geef jouw mening!

De eerste vragenlijst rond mobiliteit in onze gemeente werd intussen afgesloten. Later meer over hoe jij mee kan werken aan het mobiliteitsplan.

Mobiliteitsplan

Het project is opgedeeld in verschillende fases met verschillende inspraakmomenten.

FASE 1A. Oriëntatiefase - eerste bevraging inwoners (algemene enquête)

december 2022

FASE 1B: Oriëntatiefase - eerste workshops (bespreking ideeën, voorstellen, knelpunten, tips,…)

maart 2023

FASE 2: Synthesefase - tweede reeks workshops (bespreking scenario's)

mei 2023

FASE 3: Beleidsfase - 3de reeks workshops (uitwerking en concretisering voorstellen vanuit synthesefase)

najaar 2023

FASE 3: Beleidsplan - inlooptentoontstelling - lancering mobiliteitsplan

eind 2023