Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Derde ronde workshops in voorjaar van 2024

09-10-2023

De derde ronde workshops waarin we nadenken over de mobiliteit in Brecht zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024 en dus niet eind 2023 zoals eerder gemeld. De komende maanden neemt studiebureau Vectris de tijd om alle ideeën en oplossingen uit de vorige workshops te verwerken tot een nieuw voorstel. Daarom verschuiven we de derde reeks workshops - één per deelgemeente - naar het voorjaar van 2024. De inwoners die zich inschreven voor de vorige workshops krijgen begin 2024 een nieuwe uitnodiging voor de laatste workshops. Het studiebureau zal daar het voorlopige mobiliteitsplan voorstellen. We voorzien uiteraard voldoende tijd voor vragen en opmerkingen. Na afloop van de laatste reeks workshops volgt later in het voorjaar van 2024 nog een infomoment voor alle inwoners.

Tweede ronde workshops afgerond

14-07-2023

Inwoners die ervoor kozen om actief mee na te denken over de mobiliteit in Brecht, namen intussen deel aan de tweede workshop in hun deelgemeente. In totaal dachten zo'n 70 inwoners samen met hun buren en andere Brechtenaren dieper na over de leefbaarheid en verkeersveiligheid in hun deelgemeente.  Tijdens de eerste workshop in maart werd gepolst naar de belangrijkste bezorgdheden, en dachten we voornamelijk na over eerste mogelijke oplossingen. Het studiebureau ging aan de slag met deze input en verwerkte deze tot twee scenario’s waarin verschillende elementen werden verwerkt. Deze scenario’s zijn denkrichtingen met mogelijke eerste oplossingen.  De scenario aanpak is fictief. Het is een studie methodiek om verschillende streefbeelden naast elkaar te leggen en de voor- en nadelen van elk scenario scherp in beeld te krijgen. Het gaat niet over een definitief plan. Het was tijdens de tweede workshop de bedoeling om beide oplossingsrichtingen naast elkaar te leggen, en de voor- en nadelen hiervan te bespreken. Daarnaast wilden we tijdens de tweede workshop ook de bewoners breed bevragen naar hun eigen mobiliteitsgedrag. De verslagen van de workshops kan je hier raadplegen: Brecht Sint-Job-in-'t-Goor Sint-Lenaarts

Oriëntatienota is definitief

05-06-2023

De oriëntatiefase is de eerste fase bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. In deze fase van inventarisatie en onderzoek wordt alle nodige informatie verzameld over de actuele toestand van de ruimtelijke structuren en de verkeersstructuren. De visie van de betrokken actoren en de verbanden met de relevante beleidsplannen en beleidsdocumenten worden aangegeven. Deze fase resulteert in een oriëntatienota die de stand van zaken weergeeft van de mobiliteitsproblematiek en de gewenste oplossingsrichtingen voor het mobiliteitsbeleid. Deze oriëntatienota werd goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen op 23 mei 2023.

Meer nieuws & activiteiten

Geef jouw mening!

De eerste vragenlijst rond mobiliteit in onze gemeente werd intussen afgesloten. Later meer over hoe jij mee kan werken aan het mobiliteitsplan.

Ontdek het project

Mobiliteitsplan

Het project is opgedeeld in verschillende fases met verschillende inspraakmomenten.

FASE 1A. Oriëntatiefase - eerste bevraging inwoners (algemene enquête)

december 2022

FASE 1B: Oriëntatiefase - eerste workshops (bespreking ideeën, voorstellen, knelpunten, tips,…)

maart 2023

FASE 2: Synthesefase - tweede reeks workshops (bespreking scenario's)

mei 2023

FASE 3: Beleidsfase - 3de reeks workshops (uitwerking en concretisering voorstellen vanuit synthesefase)

najaar 2023

FASE 3: Beleidsplan - inlooptentoontstelling - lancering mobiliteitsplan

eind 2023