• Mobiliteitsplan Brecht

Geef jouw mening!

Van 1 tem 31 december 2022 kan jij de vragenlijst rond mobiliteit in onze gemeente hier invullen.

Mobiliteitsplan

Het project is opgedeeld in verschillende fases met verschillende inspraakmomenten.

FASE 1. Oriëntatiefase - eerste bevraging inwoners (algemene enquête)

december 2022

FASE 2A: Synthesefase - tweede bevraging inwoners (workshops bespreking scenario's)

voorjaar 2023

FASE 2B: Synthesefase - derde bevraging inwoners (co-creatie voorkeurscenario)

zomer 2023

FASE 3: Beleidsplan - lancering mobiliteitsplan

najaar 2023