• Mobiliteitsplan Brecht

Geef jouw mening!

De eerste vragenlijst rond mobiliteit in onze gemeente werd intussen afgesloten. Later meer over hoe jij mee kan werken aan het mobiliteitsplan.

Mobiliteitsplan

Het project is opgedeeld in verschillende fases met verschillende inspraakmomenten.

FASE 1. Oriëntatiefase - eerste bevraging inwoners (algemene enquête)

december 2022

FASE 2A: Synthesefase - tweede bevraging inwoners (workshops bespreking scenario's)

voorjaar 2023

FASE 2B: Synthesefase - derde bevraging inwoners (co-creatie voorkeurscenario)

zomer 2023

FASE 3: Beleidsplan - lancering mobiliteitsplan

najaar 2023