Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Resultaten Maplixbevraging

Bekijk het hier

Resultaten synthesefase

Bekijk het hier

Resultaten beleidsfase

Bekijk het hier
Meer nieuws & activiteiten

Lees hier alle definitieve documenten

Het mobiliteitsplan werd goedgekeurd. Raadpleeg hier het plan met kaartenbundels.

Lees meer!

Mobiliteitsplan

Het project is opgedeeld in verschillende fases met verschillende inspraakmomenten.

FASE 1A. Oriëntatiefase - eerste bevraging inwoners (algemene enquête)

december 2022

FASE 1B: Oriëntatiefase - eerste workshops (bespreking ideeën, voorstellen, knelpunten, tips,…)

maart 2023

FASE 2: Synthesefase - tweede reeks workshops (bespreking scenario's)

mei 2023

FASE 3: Beleidsfase - 3de reeks workshops (uitwerking en concretisering voorstellen vanuit synthesefase)

najaar 2023

FASE 3: Beleidsplan - inlooptentoontstelling - lancering mobiliteitsplan

juni 2024