Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Jouw waardevolle input

In december konden alle inwoners in een bevraging waardevolle info meegeven voor ons nieuw mobiliteitsplan. De bevraging is intussen afgesloten, het studiebureau dat de gemeente Brecht begeleidt bij de opmaak van het plan verwerkt nu alle input. Bedankt voor jouw inbreng, meer nieuws lees je hier snel!