Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Resultaten synthesefase

In de synthesefase werd de input van de burgers en verenigingen uitgewerkt tot scenario’s door studiebureau Vectris. Deze scenario’s werden voorgelegd aan de klankbordgroepen en burgers in de drie deelgemeenten. Het gaat om een denkoefening die enkele keuzes voor de toekomstige mobiliteitsorganisatie scherpstelt. Met andere woorden: wat willen we gaan oplossen? Hoe we dat gaan doen, volgt later in de beleidsfase. 

De synthesenota met alle conclusies van deze fase werd eind 2023 definitief goedgekeurd. Je kan ze hier raadplegen:

Deel op facebook
Deel op twitter