Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Gemeeentepark 2.0

Op basis van een grondige mobiliteitsstudie werd ervoor gekozen om de huidige Mudaeusstraat in de toekomst te knippen voor het autoverkeer om zo een extra trage verbinding te creëren in de dorpskom.

Via de ontharding van de Mudeausstraat zal de groene long in het dorp groter worden. Op lange termijn is het immers de wens van het bestuur om beide zijden van de Mudeausstraat echt te koppelen en als het ware een Gemeentepark 2.0 te ontwikkelen.

Het park zal ook opengebroken worden naar het woonzorgcentrum en het sociaal huis toe. Ook daar zal een extra trage weg de wandelaars naar het park leiden en een oase van rust en ontmoeting bieden midden in de dorpskom.

Deel op facebook
Deel op twitter