home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

De parkcampus verzamelt verschillende sociale en culturele functies

Het huidige gemeentehuis van Brecht werd oorspronkelijk in 1848 gebouwd en in 1980 kreeg het zijn huidige functie. Toen telde onze gemeente zo’n 18.000 inwoners. Intussen zijn dat er bijna 30.000 en zitten de gemeentediensten er krap behuisd. Een uitbreiding van het gemeentehuis bleek ruimtelijk en technisch geen goede oplossing. Het college startte in september 2019 met de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor de administratieve diensten in Brecht. Verschillende pistes werden onderzocht. Een herwaardering van het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot naar een nieuw administratief centrum met gemeenschapsfunctie kwam als beste optie uit de bus. Dit past bovendien binnen een ruimere visie over het Gemeentepak in Brecht, namelijk de creatie van een parkcampus. Op lange termijn voorziet het college naast de parkcampus nog twee extra publieke en culturele dienstverleningsknopen in Brecht, namelijk de welzijnscampus aan het sociaal huis en de schoolcampus (in de Van Pulstraat).

De parkcampus zal in de toekomst heel wat sociale en culturele functies verzamelen. Naast de administratieve diensten zijn de bibliotheek, de muziekacademie, het Kempuseum en de buitenschoolse kinderopvang er gevestigd. Het is de bedoeling de parkcampus te programmeren tot een groot sociaal cultureel gemeenschapscentrum.

Een grote meerwaarde van de campus is dat deze bereikbaar is via verschillende trage wegen. In een mobiliteitsonderzoek werd de functie van de Mudaeusstraat herbekeken en besliste het college om deze te ontharden. Hierdoor wordt de groene zone in het dorp uitgebreid. Er zal eveneens een extra trage verbinding gecreëerd worden naar het rusthuis en het sociaal huis. Het gemeentepark wordt op deze manier echt opengebroken.

De verschillende functies in de parkcampus komen aan bod op het platform en worden op de tijdlijn uitgelicht. Over verschillende topics in heel het traject wordt jouw advies gevraagd.

Deel op facebook
Deel op twitter