De gemeentelijke administratieve diensten zullen in de toekomst verhuizen naar het gemeenschapscentrum Jan vander Noot, dat als werktitel het 'Nieuw Administratief Centrum' (NAC) kreeg. In de zomer van 2022 lanceerden we de oproep om een voorstel voor een naam voor het gebouw in te dienen via dit platform. We mochten 30 voorstellen ontvangen! 

Het college van burgemeester en schepenen maakte uit alle ingediende voorstellen een selectie van 3 namen. Deze selectie lag in november 2022 voor aan de inwoners die konden stemmen op hun favoriete naam.   

De stemming is afgerond, je leest hier snel welke naam het wordt!