Nieuw administratief centrum

Architectenteam nieuw administratief centrum  aan de slag

In juli 2021 werd het architectenteam Met Zicht Op Zee aangesteld om het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot op te waarderen. Zij werden aangesteld uit 9 kandidaat-teams. De jury werd deskundig samengesteld, zowel politici als personeel, interne als externe specialisten bogen zich over de keuze. Ondertussen werden de plannen gefinaliseerd en een omgevingsvergunning goedgekeurd. De zoektocht naar een aannemer loopt momenteel.
 

Architect bouwt huis van de burger

Burgers kunnen in de toekomst op een efficiëntere wijze gebruik maken van de gemeentelijke diensten, zowel fysiek als digitaal. We zetten in op bespreekruimtes om dossiers te overleggen zoals omgevingsvergunningen en loketten toegankelijker gemaakt. Er werden ook een aantal zalen voorzien voor gemeenschapsvorming.

Bovendien gaat het ontwerp uit van een grote galerij voor het gebouw om ‘ontmoeten’ extra in de verf te zetten. Burgers kunnen dan in de toekomst op een welkome manier ontvangen worden. Bovendien kan deze galerij in de toekomst voor meerdere doelen ingezet worden…. Denk maar aan een voorstelling, workshop… Na een corona-epidemie kan dit tellen.

Het bestuur zette in het gebouw verder in op de gemeenschapsfunctie door het aanbod van compacte polyvalente zalen die flexibel te gebruiken zijn. Er worden een raadszaal en twee polyvalente zalen voorzien, gescheiden door een mobiele wand.

Het bestuur wenst sterk in te zetten op duurzaamheid door het aantal zonnepanelen te verhogen en het gebouw te verwarmen en koelen op basis van geothermie. In tegenstelling tot het huidige gemeentehuis in Kasteel Neut zal dit het comfort voor bezoekers en het personeel sterk verhogen.
 

Werken

Na de goedkeuring van de gemeenteraad kan nu de zoektocht naar een geschikte aannemer voor de renovatieopdracht starten, zodat de werken vermoedelijk in de maand december dit jaar of begin januari volgend jaar kunnen starten. De totale uitvoeringstermijn zal 560 kalenderdagen innemen zodat de werken in de tweede helft van 2024 afgerond zijn.

Jullie hebben er alle voordeel bij om dit platform te volgen, want wij zullen de informatie over alle projecten in de parkcampus regelmatig vernieuwen en vragen lanceren om naar jullie mening te polsen.