Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Stand van zaken werken 't Gemeentehuis

UPDATE 17/17/2023

Voor de aannemer startte aan het bouwverlof, zijn er weer heel wat stappen gezet aan de bouw van 't Gemeentehuis. De toekomstige ingang voor bezoekers zie je hier (na de derde pilaar). 

UPDATE 2/06/2023

Werken ’t Gemeentehuis gaan verder

Sinds het afscheidsfeest van het gemeenschapscentrum Jan vander Noot veranderde er heel wat. Verenigingen vonden elders hun stek en de bibliotheek verhuisde naar de Gemeenteplaats (Uniq). Na de opstart van de werken aan het gebouw eind februari 2023 kreeg het al een heel ander uitzicht.

Ruwbouwwerken tot januari 2024

De eerste stap om te komen tot een modern gemeentehuis was de afbraak en het onderstutten van bepaalde onderdelen van het gebouw. Nu de afbraak achter de rug is, kan de opbouw van de verdiepingen en de aanleg van de kelder starten. In die kelder zal het archief gehuisvest worden. Al deze ruwbouwwerken zullen nog tot januari 2024 duren. Nadien zal de focus op de afwerking van het gebouw binnenin liggen.

Aanleg rond gebouw

De gemeenteraad keurde recent de voorwaarden goed voor de aanleg rondom het gebouw, de parking en de Mudaeusstraat. Er wordt gestart met de heraanleg van de Mudaeusstraat en de zone voor ’t Gemeentehuis zodat het bij de opening in oktober toegankelijk is. Nadien komen de werken aan de parking aan bod. Deze zullen ongeveer 4 maanden in beslag nemen. Uiteraard hangt deze timing af van de weersomstandigheden. De opdracht zal in de toekomst uitgebreid worden met de heraanleg van de omgeving rondom de huidige kinderopvang (Stekelbees) zodat het Gemeentepark een meer aaneengesloten groene zone wordt. Beide parkdelen worden zo met elkaar verweven. 

UPDATE 20/03/2023

Renovatiewerken ’t Gemeentehuis van start

Nu de bibliotheek gesetteld is en de verenigingen hun weg vinden naar de grote zaal in Uniq, kan de volgende fase in de ontwikkeling van de parkcampus in het Gemeentepark in Brecht beginnen. Het gaat om de werken aan ‘t Gemeentehuis. Het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot zal immers geherwaardeerd worden en de administratieve diensten huisvesten. Het gebouw zal ook nog een gemeenschapsfunctie vervullen door het aanbod van compacte polyvalente zalen die flexibel te gebruiken zijn.

Werken 't Gemeentehuis gestart

Nadat de huidige parking werd heraangelegd en gedeeltelijk ingericht als werfzone, startte aannemer Group Van Roey NV eind februari daadwerkelijk met de renovatiewerken van het gebouw. Momenteel wordt vooral ingezet op de afbraak van de gedeelten die verwijderd moeten worden en de voorbereidingen van de nieuwe structuur van het gebouw door het plaatsen van draagstructuren. De ruwbouwwerken zullen het ganse jaar in beslag nemen. Nadat het gebouw wind- en waterdicht is, start de aannemer met de afwerking en inrichting van het gebouw. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal ’t Gemeentehuis rond september 2024 geopend worden voor het publiek.

Parking en huidig gemeentehuis bereikbaar

Tijdens de werken kan je steeds terecht in het huidige gemeentehuis voor de administratieve dienstverlening. De parking, weliswaar kleiner, blijft steeds bereikbaar voor bezoekers, de kinderopvang en de scholen.

Op http://2960mijngedacht.be/parkcampus vind je steeds de meest recente updates over de werken.

Bereikbaarheid en mobiliteit

De knip van de Mudaeusstraat gaat van start na de krokusvakantie. Voetgangers en fietsers volgen de omleiding langs Hendrik Schoofsstraat. Gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via Museumstraat en Schoolstraat. 

Opgepast, ter hoogte van het Kempuseum wordt de enkelrichting op Gemeenteplaats - gedeelte tussen Mudaeusstraat en Museumstraat - omgedraaid. De Museumstraat zelf zal eveneens volledig enkelrichting worden, dit in de richting van de Schoolstraat.
 

UPDATE 24/02/2023

Renovatiewerken ’t Gemeentehuis van start

In de krokusvakantie startten de voorbereidende werken voor het nieuwe gemeentehuis. De huidige parking werd heraangelegd en gedeeltelijk ingericht als werfzone. Ondertussen werden een aantal bomen verwijderd die gevaarlijk waren voor het gebouw of aangetast waren door een ziekte.                                                             

Renovatiewerken vanaf maandag 27 februari

Aannemer Group Van Roey NV zal vanaf maandag 27 februari daadwerkelijk de renovatiewerken van het gebouw opstarten. Een eerste steenlegging kan je dit niet noemen omdat de komende weken vooral wordt ingezet op de afbraak van de gedeelten die verwijderd moeten worden. Bovendien starten de voorbereidingen van de nieuwe structuur van het gebouw door het plaatsen van de draagstructuren.

Huidig gemeentehuis blijft toegankelijk

Tijdens de werken kunnen burgers steeds terecht in het huidige gemeentehuis voor de administratieve dienstverlening. De parking, weliswaar kleiner, blijft vanaf maandag 27 februari steeds bereikbaar voor bezoekers, de kinderopvang en de scholen. In het najaar van 2024 zal het gebouw af zijn.


UPDATE 20/02/2023

Op 27 februari 2023 start de aannemer en wordt de parking naast 't Gemeentehuis als tijdelijke werfzone ingericht. Hierna volgen de ruwbouwwerken tot einde 2023, waarna de afwerking van het gebouw en de installatie van technieken gebeurt. In de zomer van 2024 start de aanleg van het KWO-systeem (koude-warmteopslag) om het gebouw in de toekomst te verwarmen en te koelen. De werken eindigen met de heraanleg van de parking, aanplanting van de omgeving en ontharding van de Mudaeusstraat waardoor er een groene link ontstaat met het gemeentepark en de huidige tuin van de kinderopvang. Daar voorzien we bovendien een ruimte fietsenstalling zodat je ook gemakkelijk naar de Uniq kan. Je kan er eveneens rustig plaatsnemen op de zitbank en je kinderen laten spelen op een speeltuig.