home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Stand van zaken werken 't Gemeentehuis

UPDATE 18/03/2024

Vorige maand bezochten veel medewerkers voor de eerste keer hun werkplek voor de toekomst. Ondertussen gaan de werken verder en zien we dagelijks vorderingen. 

Op bovenstaande foto kan je zien dat er al beton werd aangelegd onder de luifel. Er zal ook nog een zitbank geplaatst worden zodat mensen er elkaar echt kunnen ontmoeten.

In het gebouw worden momenteel vloeren gelegd, verluchtingskanalen geplaatst en elektriciteitskabels getrokken. Op elke verdieping komen deze werken achtereenvolgens aan bod.

UPDATE 12/03/2024

De wintermaanden eisten hun tol in de werken aan nieuwe gemeentehuis. De vrieskou en het natte weer belemmerden vlotte werken, maar er werd zoveel mogelijk naar oplossingen gezocht om de vertraging tot een minimum te beperken. Ondertussen is het dak wel gedicht, staan de ramen in het gebouw en wordt er chape aangebracht. De bekabelingswerken voor de elektriciteit zijn ook volop aan de gang. Bovendien begint de indeling in het gebouw concreter vorm te krijgen. Door de plaatsing van de wanden wordt beter zichtbaar waar de loketten en diensten komen te zitten. De maand februari was dan ook de perfecte gelegenheid om het personeel en de gemeenteraad al eens een rondleiding in het gebouw te geven. 

Kom een kijkje nemen in de bouw tijdens Open Wervendag

Neem jij ook graag een kijkje op werf? Stip dan alvast zondag 26 mei 2024 in je agenda aan, want dan is het Open Wervendag. Meer details daarover lees je in de volgende editie van BrechtsNieuws Tussendoor van mei. 

UPDATE 20/12/2024

Begin december werd de bouw van het hoogste punt van ’t Gemeentehuis bereikt. Nadien werden in de laatste weken van december de ramen geplaatst en het dak gedicht zodat het gebouw winddicht was
voor het bouwverlof van kerst. De barre weersomstandigheden beginnen echter te spelen. Hopelijk komt de timing hierdoor niet te erg in het gedrang.

Om de speelruimte voor de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang zo ruim mogelijk te houden, zal in tegenstelling tot eerdere berichten de speelzone van Stekelbees toch afgesloten blijven. Vanaf februari starten de omgevingswerken rondom het gebouw. Momenteel wordt hard gewerkt aan het dossier voor nieuw meubilair, zodat alles tijdig wordt aangekocht. Zo voorzien we de burgers van een aangename bezoekervaring met comfortabele spreeklokalen voor afspraken, vergaderruimtes voor verenigingen en een aangename wachtzaal. Vanaf september/oktober 2024 verwelkomen we de burgers in 't gemeentehuis.

UPDATE 30/10/2023

Onthaalruimte krijgt vorm

De contouren van 't Gemeentehuis als ontmoetingsruimte in het Gemeentepark worden steeds duidelijker. De onthaalruimte vooraan krijgt vorm. De welfsels op deze ruimte werden ondertussen geplaatst. Ga je in deze ruimte een aantal treden naar beneden, dan kom je in de polyvalente zalen, ga je enkele treden naar boven dan bereik je de loketten waar de collega's van de diensten burgerzaken en omgeving je graag verder zullen helpen. 

Luifel met groendak

De focus van Van Roey NV ligt momenteel op het plaatsen van de liftkern en trappen. Bovendien lijnt de omvang van de ‘luifel’ (helemaal vooraan het gebouw) zich ook al af. Nog even geduld voor het groendak hierop aangelegd wordt. Ook de voorbereidingen voor het plaatsen van de staalstructuur van de volgende verdieping zijn gestart.

Omgevingswerken

Ondertussen kreeg aannemer Vangeel Wegenbouw de opdracht voor de omgevingswerken toegewezen voor een bedrag van 713.643,69 euro, inclusief btw. Er wordt gestart met de heraanleg van de Mudaeusstraat en de zone voor ’t Gemeentehuis. In oktober 2024 komen de werken aan de parking aan bod. Deze zullen ongeveer 4 maanden in beslag nemen. Uiteraard hangt deze timing af van de
weersomstandigheden.

UPDATE 17/7/2023

Voor de aannemer startte aan het bouwverlof, zijn er weer heel wat stappen gezet aan de bouw van 't Gemeentehuis. De toekomstige ingang voor bezoekers zie je hier (na de derde pilaar). 

UPDATE 2/06/2023

Werken ’t Gemeentehuis gaan verder

Sinds het afscheidsfeest van het gemeenschapscentrum Jan vander Noot veranderde er heel wat. Verenigingen vonden elders hun stek en de bibliotheek verhuisde naar de Gemeenteplaats (Uniq). Na de opstart van de werken aan het gebouw eind februari 2023 kreeg het al een heel ander uitzicht.

Ruwbouwwerken tot januari 2024

De eerste stap om te komen tot een modern gemeentehuis was de afbraak en het onderstutten van bepaalde onderdelen van het gebouw. Nu de afbraak achter de rug is, kan de opbouw van de verdiepingen en de aanleg van de kelder starten. In die kelder zal het archief gehuisvest worden. Al deze ruwbouwwerken zullen nog tot januari 2024 duren. Nadien zal de focus op de afwerking van het gebouw binnenin liggen.

Aanleg rond gebouw

De gemeenteraad keurde recent de voorwaarden goed voor de aanleg rondom het gebouw, de parking en de Mudaeusstraat. Er wordt gestart met de heraanleg van de Mudaeusstraat en de zone voor ’t Gemeentehuis zodat het bij de opening in oktober toegankelijk is. Nadien komen de werken aan de parking aan bod. Deze zullen ongeveer 4 maanden in beslag nemen. Uiteraard hangt deze timing af van de weersomstandigheden. De opdracht zal in de toekomst uitgebreid worden met de heraanleg van de omgeving rondom de huidige kinderopvang (Stekelbees) zodat het Gemeentepark een meer aaneengesloten groene zone wordt. Beide parkdelen worden zo met elkaar verweven. 

UPDATE 20/03/2023

Renovatiewerken ’t Gemeentehuis van start

Nu de bibliotheek gesetteld is en de verenigingen hun weg vinden naar de grote zaal in Uniq, kan de volgende fase in de ontwikkeling van de parkcampus in het Gemeentepark in Brecht beginnen. Het gaat om de werken aan ‘t Gemeentehuis. Het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot zal immers geherwaardeerd worden en de administratieve diensten huisvesten. Het gebouw zal ook nog een gemeenschapsfunctie vervullen door het aanbod van compacte polyvalente zalen die flexibel te gebruiken zijn.

Werken 't Gemeentehuis gestart

Nadat de huidige parking werd heraangelegd en gedeeltelijk ingericht als werfzone, startte aannemer Group Van Roey NV eind februari daadwerkelijk met de renovatiewerken van het gebouw. Momenteel wordt vooral ingezet op de afbraak van de gedeelten die verwijderd moeten worden en de voorbereidingen van de nieuwe structuur van het gebouw door het plaatsen van draagstructuren. De ruwbouwwerken zullen het ganse jaar in beslag nemen. Nadat het gebouw wind- en waterdicht is, start de aannemer met de afwerking en inrichting van het gebouw. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal ’t Gemeentehuis rond september 2024 geopend worden voor het publiek.

Parking en huidig gemeentehuis bereikbaar

Tijdens de werken kan je steeds terecht in het huidige gemeentehuis voor de administratieve dienstverlening. De parking, weliswaar kleiner, blijft steeds bereikbaar voor bezoekers, de kinderopvang en de scholen.

Op http://2960mijngedacht.be/parkcampus vind je steeds de meest recente updates over de werken.

Bereikbaarheid en mobiliteit

De knip van de Mudaeusstraat gaat van start na de krokusvakantie. Voetgangers en fietsers volgen de omleiding langs Hendrik Schoofsstraat. Gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via Museumstraat en Schoolstraat. 

Opgepast, ter hoogte van het Kempuseum wordt de enkelrichting op Gemeenteplaats - gedeelte tussen Mudaeusstraat en Museumstraat - omgedraaid. De Museumstraat zelf zal eveneens volledig enkelrichting worden, dit in de richting van de Schoolstraat.
 

UPDATE 24/02/2023

Renovatiewerken ’t Gemeentehuis van start

In de krokusvakantie startten de voorbereidende werken voor het nieuwe gemeentehuis. De huidige parking werd heraangelegd en gedeeltelijk ingericht als werfzone. Ondertussen werden een aantal bomen verwijderd die gevaarlijk waren voor het gebouw of aangetast waren door een ziekte.                                                             

Renovatiewerken vanaf maandag 27 februari

Aannemer Group Van Roey NV zal vanaf maandag 27 februari daadwerkelijk de renovatiewerken van het gebouw opstarten. Een eerste steenlegging kan je dit niet noemen omdat de komende weken vooral wordt ingezet op de afbraak van de gedeelten die verwijderd moeten worden. Bovendien starten de voorbereidingen van de nieuwe structuur van het gebouw door het plaatsen van de draagstructuren.

Huidig gemeentehuis blijft toegankelijk

Tijdens de werken kunnen burgers steeds terecht in het huidige gemeentehuis voor de administratieve dienstverlening. De parking, weliswaar kleiner, blijft vanaf maandag 27 februari steeds bereikbaar voor bezoekers, de kinderopvang en de scholen. In het najaar van 2024 zal het gebouw af zijn.


UPDATE 20/02/2023

Op 27 februari 2023 start de aannemer en wordt de parking naast 't Gemeentehuis als tijdelijke werfzone ingericht. Hierna volgen de ruwbouwwerken tot einde 2023, waarna de afwerking van het gebouw en de installatie van technieken gebeurt. In de zomer van 2024 start de aanleg van het KWO-systeem (koude-warmteopslag) om het gebouw in de toekomst te verwarmen en te koelen. De werken eindigen met de heraanleg van de parking, aanplanting van de omgeving en ontharding van de Mudaeusstraat waardoor er een groene link ontstaat met het gemeentepark en de huidige tuin van de kinderopvang. Daar voorzien we bovendien een ruimte fietsenstalling zodat je ook gemakkelijk naar de Uniq kan. Je kan er eveneens rustig plaatsnemen op de zitbank en je kinderen laten spelen op een speeltuig.

Deel op facebook
Deel op twitter