Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Jouw mening is belangrijk

Resultaten bevraging buitenschoolse opvang en activiteiten

Gemeente Brecht heeft een uitgebreid aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten. Dat lokaal aanbod willen we nog beter afstemmen op de noden van alle kinderen en jongeren. Daarom vroegen we naar jouw mening via de bevraging ‘buitenschoolse kinderopvang en activiteiten’ (BOA). De bevraging liep van 21 september 2023 tot en met 19 oktober 2023 via ons participatieplatform.

Meer dan 350 reacties

356 ouders en kinderen (vanaf 8 jaar) vulden onze vragenlijst volledig in en gaven ons een zicht op wat goed loopt in het vrijetijdsaanbod van Brecht. Daarnaast brachten zij ook enkele tekortkomingen in kaart en bezorgden ze hun wensen.

De resultaten

De resultaten van de bevraging bevestigen dat de gemeente Brecht een goed en gevarieerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten heeft. Bovendien scoort de kwaliteit van deze opvang en  buitenschoolse activiteiten relatief hoog. Ouders en kinderen zijn eveneens behoorlijk tevreden over de Brechtse verenigingen.

Verlangen naar meer groene speelzones en ontmoetingsplekken

Het algemene beeld over kinderen en jongeren heerst dat zij veel achter schermpjes willen zitten. Het tegendeel blijkt echter waar. Het verlangen naar meer aangelegenheden om buiten te spelen, groene speelzones en ontmoetingsplekken is de wens van vele kinderen en jongeren (alsook van hun ouders). We stellen ook vast dat ouders niet helemaal hetzelfde idee als de kinderen hebben als het over hun
vrijetijdsbesteding gaat. Ouders willen graag veel en genoeg variatie in de georganiseerde activiteiten voor hun kinderen, zeker tijdens vakanties. Kinderen daarentegen willen in vakanties graag wel eens genieten van de rust thuis. Dit is natuurlijk niet vanzelfsprekend voor werkende ouders. Gelukkig zijn er nog grootouders die een groot aandeel hebben in de opvang voor en na school. Uit onze bevraging blijkt dat zelfs 57% van de kinderen op woensagnamiddag door hun grootouders wordt opgevangen. Dit hoge cijfer is wel verrassend aangezien er nog heel wat van die grootouders aan het werk zijn.

Wat nu?

Na deze bevraging brengen de interne gemeentediensten en de Brechtse verenigingen alle lopende projecten en acties rond kinderopvang en activiteiten in kaart. Ze bekijken bovendien wat er op dat vlak in onze gemeente nog ontbreekt. Samen met de resultaten uit de bevraging worden al de sterktes en knelpunten van activiteiten en opvang in een analyse gegoten. We zullen later aan de hand van kleinschalige proefprojecten uitzoeken hoe we bijvoorbeeld de knelpunten kunnen opvangen.

Deel op facebook
Deel op twitter