Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat is BOA?

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. 

Het decreet heeft drie doelstellingen:

•    We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.
•    We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
•    We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

Het volledige decreet kan je hier raadplegen.

Deel op facebook
Deel op twitter