Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Mijn bib & communicatie

Het aanbod van jullie boeken

Op welke manier heb jij onze bib leren kennen?

Het aanbod van jullie boeken

Via welke kanalen krijg je nu de nodige informatie over de bib?

Online catalogus bibliotheek

Hoe kunnen we ons aanbod nog beter bekend maken?

Beste Een bibliotheek kun je het best bekend maken, naar mijn mening, door naar de scholen te gaan en de ouders informatie te geven. Vooral in kleuteronderwijs en lagere school. Bij het begin van het schooljaar worden er infoavonden gegeven voor de ouders. Door hier ook aanwezig te zijn en een woordje uitleg te geven over het belang van lezen (begint met prentenboeken voor de jongste en zelflezen vanaf het 1ste leerjaar) uit te leggen, zullen een aantal ouders gemotiveerd zijn om hun kinderen boeken aan te bieden. Door de ouders uit te nodigen naar de bibliotheek voor verder uitleg en werking van de bibliotheek komen de ouders ook in contact met de boeken voor volwassenen enz.. Veel werk, maar ik denk dat hiermee de meeste mensen bereikt kunnen worden. Succes! Met vriendelijke groet Marja