Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Mobiliteitsplan het startsein is gegeven

Een mobiliteitsplan legt de krachtlijnen vast van het mobiliteitsbeleid dat ons lokaal bestuur de komende jaren wil voeren. Het geeft aan welke visie ons lokaal bestuur heeft op de richting die de lokale mobiliteit moet uitgaan de komende 5 tot 10 jaar en welke stappen op korte, middellange termijn nodig zijn om die visie waar te maken. Het vorige mobiliteitsplan dateert al van 2012. Daarom werken we aan een update, die sterk aansluit bij de belangrijkste mobiliteitsbehoeftes van Brecht.

Jouw mening rond mobiliteit

Het college van burgemeester en schepenen keurde deze zomer een participatietraject goed om een nieuw mobiliteitsplan uit te werken. Samen met haar inwoners en de expertise van Vectris en Mobiel 21,
wil de gemeente de basis leggen voor een betere verkeersleefbaarheid, meer actieve mobiliteit en manieren zoeken om het gebruik van de auto te doorbreken.

 

Deel op facebook
Deel op twitter