Eerste klankbordgroep met afgevaardigden adviesraden vond plaats

Op 22 november 2022 vond een eerste klankbordgroep plaats. In die klankbordgroep zitten afgevaardigde inwoners uit de verschillende adviesraden. De avond startte met een korte toelichting van het traject voor de opmaak van het mobiliteitsplan, gevolgd door een demo van de bevraging die start op 1 december 2022. Nadien werd de groep in twee werkgroepen opgedeeld die - onder leiding van het studiebureau dat ons begeleidt - op een groot plan knelpunten kon aanduiden en bespreken.