home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Tweede ronde workshops afgerond

Inwoners die ervoor kozen om actief mee na te denken over de mobiliteit in Brecht, namen intussen deel aan de tweede workshop in hun deelgemeente. In totaal dachten zo'n 70 inwoners samen met hun buren en andere Brechtenaren dieper na over de leefbaarheid en verkeersveiligheid in hun deelgemeente. 

Tijdens de eerste workshop in maart werd gepolst naar de belangrijkste bezorgdheden, en dachten we voornamelijk na over eerste mogelijke oplossingen. Het studiebureau ging aan de slag met deze input en verwerkte deze tot twee scenario’s waarin verschillende elementen werden verwerkt. Deze scenario’s zijn denkrichtingen met mogelijke eerste oplossingen. 

De scenario aanpak is fictief. Het is een studie methodiek om verschillende streefbeelden naast elkaar te leggen en de voor- en nadelen van elk scenario scherp in beeld te krijgen. Het gaat niet over een definitief plan. Het was tijdens de tweede workshop de bedoeling om beide oplossingsrichtingen naast elkaar te leggen, en de voor- en nadelen hiervan te bespreken. Daarnaast wilden we tijdens de tweede workshop ook de bewoners breed bevragen naar hun eigen mobiliteitsgedrag.

De verslagen van de workshops kan je hier raadplegen:

Deel op facebook
Deel op twitter